Мотокари и електрокари за индустрията и производството нови наредби за работа с мотокар

Новини за мотокар и електрокар и за начина на експлоатация, управление, курсове и обучение на оператори и машинисти.

Предстоящи събития и мероприятия свързани с подемно транспортни машини и високо повдигачи и тяхното оборудване с прикачени устройства и инструменти.

Съобщения за инциденти с мотокар и злополуки свързани с неспазване на мерките за безопасност и безопасна експлоатация на машините, съоръженията стелажите и карите.