Партньорство за мотокари и електрокари.

Вие сте собственик или управител на учебен център и желаете сътрудничество и партньорство, свържете се с нас за повече информация и

Предложение за съвместна дейност относно Курсове за Мотокар, Пътностроителни машини, Автокран,

Кулокран, Автовишка, и други.

Във връзка с разширяването на Учебният център и спечелените конкурси за обучение на персонал в големите търговски вериги търсим подходящи Автошколи и Учебни центрове за обучение на Мотокаристи и ПСМ ( багер и челен товарач).

В офисите на нашите партньори може да става и записването за курсове, които се регулират и от ДАМТН (Държавна агенция за метрологичен и технически надзор ) това са всички обучения за кранисти и автовишки и за дистанционно обучение по още над 10 професии и специалности за които учебен център Професионал БГ ООД е лицензиран от Министерство на Образованието.

Изисквания:

- Да имат учебен кабинет и документи, че отговарят на здравословни и безопасни условия на обучение.

-Преподавател по теория да имат квалификация инженер с присъдена образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" със специалност или специализация, свързани с подемно-транспортна техника, автотранспорт на техника и електрооборудването им .

- Преподавател по практика да има средно образование и документ за обучение по правоспособност на водачи;

Предлагаме:

Обучение на преподавателя по практика и издаването на свидетелство за управление на мотокари и електрокари;

Коректни финансови условия

Предлагани обучения и курсове за правоспособност.

Курс за мотокаристи и електрокаристи;

Курс за багеристи и ПСМ

Курс за автокранисти, до 16 тона;

Курс за кулокранисти;

Курс за кранисти на мостови и козлови кранове;

Курс за машинист на автовишка;

Курс по ЗБУТ

Курс за периодично обучение;

Курс за експлоатацията на противопожарни уреди и съоръжения;

Инструктажи по наредба РД 07 2;

Предлагани курсове и обучения по професии, специалности:

1. Професия „Оперативен счетоводител”;

1.1. Специалност „Оперативно счетоводство”;.

2. Професия „Програмист”;

2.1. Специалност “Програмно осигуряване”;

3. Професия „Оператор на компютър”;

3.1. Специалност “Текстообработка”;

4. Професия „Заварчик”;

4.1. Специалност “Заваряване”;

5. Професия „Монтьор на транспортна техника”;

5.1. Специалност „Автотранспортна техника”;

5.2. Специалност „Пътно – строителна техника”;

6. Професия „Монтьор на подемно транспортна техника”;

6.1. Специалност „Подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства”;

6.2. Специалност „Подемно – транспортна техника с електрозадвижване”;

7. Професия “Строител – монтажник”;

7.1. Специалност “Сухо строителство”;

7.2. Специалност “Изолация в строителството”;

8. Професия “Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи”;

8.1. Специалност “Вътрешни ВиК мрежи”;

8.2. Специалност “Външни ВиК мрежи”;

9. Професия “Готвач”;

9.1. Специалност “Производство на кулинарни изделия и напитки”;

10. Професия “Водач на МПС за обществен превоз”;

10.1. Специалност „Вътрешни и международни превози на пътници” ;

10.2. Специалност „Вътрешни и международни превози на товари”;