Обучение за устройство на мотокар и електрокара за извършване на подемно транспортни дейности и придвижванe в предприятието.

 

Устройство на мотокар с контра баланс противотежест универсален мотокар изучаван в курсове за електрокари и мотокари

 

ustroistvo na motokar

Както и всяка друга машина, мото или електрокарът представлява съчетание от възли и агрегати; действието на всеки от тях е подчинено на предназначението на машината. Възлите и агрегатите, обединени в уредби, изпълняват различни функции по такъв начин, че да осигурят общите функции на кара.

На фигурата е показано общото устройство на най-разпространените машини — четири опорен електрокар универсален високоповдигач. Към рамата 11 са закрепени всички уредби на кара. Двигателният мост 14 служи да задвижи машината, а управляемият мост 10 и уредбата за управление 13 — да осигурят движението на машината в желаното направление. С вилицата 1 се поема товарът, който с помощта на повдигателната уредба 6, задействувана от хидравличната уредба 5, се издига на необходимата височина. Спирачната уредба 4 осъществява спирането на електрокара, като действува само върху двигателните колела. Електрическата уредба, включваща и акумулаторната батерия 7, осигурява предаването на енергията до различните консуматори. На командното табло 3 са разположени контролните уреди. Противотежестта 9 уравновесява преобръщащия момент от товара, чийто център на тежестта се намира извън опорите, а тегличът 8 позволява електрокарът да тегли и да бъде теглен.

Универсалните мотокари високоповдигачи са най-сложните кари. На е показано общото устройство на мотокар универсален високоповдигач с хидропредавка, при който разликата е в замяната на акумулаторната батерия с двигател с вътрешно горене 6. Въртящият момент се предава през хидропредавателя 8 и карданното съединение 9 до двигателния мост 10. Съществуват и мотокари с предавателна кутия.

Общото устройство на влекачите и платформените мотокари и електрокари е аналогично, като липсват повдигателната и хидравличната уредба.

Малко по-различно е устройството на ръчноводнмнте електрокари-нископовдигачи, показано на

Двигателната и управляема колона е предназначена за придвижване на кара по права и в завой. Уредбата за управление и спиране осигурява завиването на кара и спирането му. С помощта на ръчния командо-контролер , закрепен на лоста , се пуска в действие тяговнят електродвигател. Хидравличната уредба е предназначена за задействане на повдигателната уредба .

Спомагателните самонагаждащи се колела служат за допълнителни опори при движение в завой. Тъй като предните опорни ролки се носят от повдигателната уредба, тук преден мост като самостоятелен възел не съществува.

Както се вижда от разгледаното дотук, основните възли и уредби на електрокарите са: рама (към нея е и тегличът), двигателен мост, управляем мост, ходови колела и опорни ролки, електрическа уредба, спирачна уредба, уредба за управление, хидравлична уредба, повдигателна уредба и командна уредба. Както беше споменато, у нас се произвеждат голям брой различни типове кари. Това позволява да се подбере най-подходящият за дадени експлоатационни условия.

Главни размери на карите универсален високопопдигач, на платформен електрокар: Обикновено първоначалната оценка се прави на базата на техническата характеристика на кара. Под техническа характеристика е прието да се разбират данните за основните параметри

Параметри на мотокара са дадени схеми на различните машини и означенията на главните им параметри. Трябва да се знае, че основният параметър за различните кари е различен: за платформените—товароносимостта, за нископовдигачи и високоповдигачите — товароподемността, а за влекачите — теглителната сила, измерена върху теглича.

За управление на електрокари и мотокари е необходимо водача да притежава свидетелство за правоспособност. Курсове за мотокар се провеждат от лицензиран учебен център.

Устройство на мотокар високоповдигач.

Устройство на мотокар с надлъжно изнасяне на товара.

Устройство на ричтрак.

Устройство на ръчно-водим електрокари.